CERTIFICARI

STANDARDE

Indicativul standardului român Indicativul standardului
european armonizat
Titlul standardului în limba română
SR EN 132:2003 EN 132:1998 Aparate de protecție respiratorie. Definiții de termeni și pictograme
SR EN 133:2003 EN 133:2001 Aparate de protecție respiratorie. Clasificare
SR EN 134:2003 EN 134:1998 Aparate de protecție respiratorie. Nomenclatorul componentelor
SR EN 135:2003 EN 135:1998 Aparate de protecție respiratorie. Lista termenilor echivalenți
SR EN 136:2002

SR EN 136:2002/ AC:2004

EN 136:1998

EN 136:1998/ AC:2003

Aparate de protecție respiratorie. Mască completă. Cerințe, încercări, marcare
SR EN 137:2007 EN 137:2006 Aparate de protecție respiratorie. Aparate de protecție respiratorie autonome cu circuit deschis, cu aer comprimat, cu mască completă. Cerințe, încercări, marcare
SR EN 138:2003 EN 138:1994 Aparate de protecție respiratorie. Aparate de protecție respiratorie cu aer liber cu mască completă, semi- mască sau ansamblu muștiuc. Cerințe, încercări, marcare
SR EN 140:2003

SR EN 140:2003/ AC:2003

EN 140:1998

EN 140:1998/ AC:1999

Aparate de protecție respiratorie. Semimăști și sferturi de măști. Cerințe, încercări, marcare
SR EN 142:2003 EN 142:2002 Aparate de protecție respiratorie. Ansambluri tip muștiuc. Condiții, încercări, marcare
SR EN 143:2002
SR EN 143:2002/ A1:2006
SR EN143:2002/ AC:2006
EN 143:2000
EN 143:2000/ AC:2005
EN 143:2000/ A1:2006
Aparate de protecție respiratorie. Filtre de particule. Condiții, încercări, marcare
SR EN 144-1:2003
SR EN 144- 1:2003/ A1:2003
SR EN 144- 1:2003/ A2:2005
EN 144-1:2000
EN 144-1:2000/ A1:2003
EN 144-1:2000/ A2:2005
Aparate de protecție respiratorie. Robinete pentru butelii de gaz.
Partea 1:  Racorduri cu cap filetat
SR EN 144-2:2003 EN 144-2:1998 Aparate de protecție respiratorie. Robinete pentru butelii de gaz. Partea 2: Racorduri de ieșire
SR EN 144-3:2003
SR EN 144- 3:2003/ AC:2004
EN 144-3:2003 EN 144-3:2003/ AC: 2003 Aparate de protecție respiratorie. Robinete pentru butelii de gaz. Partea 3: Racorduri de ieșire pentru gaze de plonjare nitrox și oxygen
SR EN 145:1999
SR EN 145:1999/ A1:2003
EN 145:1997
EN 145:1997/ A1:2000
Aparate de protecție respiratorie. Aparate de protecție respiratorie izolante, autonome cu circuit închis, tipul cu oxigen comprimat sau cu oxigen-azot comprimat. Cerințe, încercări, marcare
SR EN 148-1:2000 EN 148-1:1999 Aparate de protecție respiratorie. Filete pentru piese faciale. Racord cu filet standardizat
SR EN 148-2:2003 EN 148-2:1999 Aparate de protecție respiratorie. Filete pentru piese faciale. Partea 2: Racord cu filet central
SR EN 148-3:2003 EN 148-3:1999 Aparate de protecție respiratorie. Filete pentru piese faciale. Partea 3: Racord cu filet M 45x3
SR EN 149+A1:2010 EN 149:2001+A1: 2009 Aparate de protecție respiratorie. Semi-măști filtrante împotriva particulelor.Cerințe, încercări, marcare
SR EN 166:2003 EN 166:2001 Protecție individuală a ochilor.Specificații
SR EN 167:2003 EN 167:2001 Protecție individuală a ochilor. Metode de încercare optice
SR EN 168:2003 EN 168:2001 Protecție individuală a ochilor. Metode de încercare, altele decât cele optice
SR EN 169:2003 EN 169:2002 Protecția individuală a ochilor. Filtre pentru sudură și tehnici conexe. Cerințe referitoare la factorul de transmisie și utilizarea recomandată
SR EN 170:2003 EN 170:2002 Protecție individuală a ochilor. Filtre pentru ultraviolet.
Cerințe referitoare la factorul de transmisie și utilizarea recomandată
SR EN 171:2003 EN 171:2002 Protecție individuală a ochilor. Filtre pentru infraroșu. Cerințe referitoare la factorul de transmisie și utilizarea recomandată
SR EN 172:2003
SR EN 172:2003/ A1:2004
SR EN 172:2003/ A2:2003
EN 172:1994
EN 172:1994/ A1:2000
EN 172:1994/ A2:2001
Protecție individuală a ochilor. Filtre de protecție împotriva radiațiilor solare, pentru utilizare industrial
SR EN 174:2004 EN 174:2001 Protecție individuală a ochilor. Ochelari- mască pentru schi alpin
SR EN 175:2002 EN 175:1997 Protecție individuală. Echipament de protecție a ochilor și a feței pentru sudare și tehnici conexe
SR EN 207:2010
SR EN 207:2010/ AC:2012
EN 207:2009
EN 207:2009/ AC:2011
Protecție individuală a ochilor. Filtre și protectori ai ochilor împotriva radiațiilor laser (protectori ai ochilor pentru laser)
SR EN 208:2010 EN 208:2009 Protecție individuală a ochilor. Protectori ai ochilor pentru lucrări de reglare pe lasere și sisteme laser (protecție a ochilor pentru reglare laser)
SR EN 250:2014 EN 250:2014 Aparate respiratorii. Aparate de scufundare autonome cu aer comprimat și circuit deschis. Cerințe, încercări, marcare
SR EN 269:2003 EN 269:1994 Aparate de protecție respiratorie. Aparate de protecție respiratorie cu aducție de aer proaspăt cu asistență motorizată, cu cagulă. Cerințe, încercări, marcare
SR EN 342:2004

SR EN 342:2004/ AC2008

EN 342:2004

EN 342:2004/ AC:2008

Îmbrăcăminte de protecție. Ansambluri și articole de îmbrăcăminte de protecție împotriva frigului
SR EN 343+A1:2008
SR EN 343+A1:2008/ AC:2010
EN 343:2003+A1: 2007
EN 343:2003+A1: 2007/AC:2009
Îmbrăcăminte de protecție. Protecție împotriva ploii
SR EN 348:1997

SR EN 348:1997/ AC:2003

EN 348:1992

EN 348:1992/ AC:1993

Îmbrăcăminte de protecție. Metode de încercare. Determinarea comportării materialelor la contactul cu stropi mici de metal topit
SR EN 352-1:2003 EN 352-1:2002 Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerințe generale. Partea 1: Antifoane externe
SR EN 352-2:2003 EN 352-2:2002 Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerințe generale. Partea 2: Antifoane interne
SR EN 352-3:2003 EN 352-3:2002 Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerințe generale. Partea 3: Antifoane externe montate pe o cască de protecție utilizată în industrie
SR EN 352-4:2003
SR EN 352- 4:2003/ A1:2006
EN 352-4:2001
EN 352-4:2001/ A1:2005
Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerințe de securitate și de încercare. Partea 4: Antifoane externe cu atenuare dependentă de nivel
SR EN 352-5:2004
SR EN 352- 5:2004/ A1:2006
EN 352-5:2002
EN 352-5:2002/ A1:2005
Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerințe de securitate și de încercare. Partea 5: Antifoane externe cu reducereactivă a zgomotului
SR EN 352-6:2004 EN 352-6:2002 Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerințe de securitate și de încercare. Partea 6: Antifoane externe cu comunicare audio
SR EN 352-7:2004 EN 352-7:2002 Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerințe de securitate și de încercare. Partea 7: Antifoane interne cu atenuare dependentă de nivel
SR EN 352-8:2008 EN 352-8:2008 Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerințe de securitate și de încercare. Partea 8:Căști audio pentru divertisment
SR EN 353-1:2015 EN 353-1:2014 Echipament individual de protecție împotriva căderilor. Opritoare de cădere cu alunecare cu suport de ancorare. Partea 1: Opritoare de cădere cu alunecare cu suport de ancorare rigid
SR EN 353-2:2003 EN 353-2:2002 Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime. Partea 2: Opritoare de cădere cu alunecare pe suport de ancorare flexibil
SR EN 354:2011 EN 354:2010 Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime. Mijloace de legătură
SR EN 355:2003 EN 355:2002 Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime. Absorbitoare de energie
SR EN 358:2003 EN 358:1999 Echipament individual de protecție pentru poziționare în timpul lucrului și prevenirea căderilor de la înălțime. Centuri de poziționare în timpul lucrului și limitare a deplasării și mijloace de legătură pentru poziționare în timpul lucrului
SR EN 360:2003 EN 360:2002 Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime. Opritoare de cădere retractabile
SR EN 361:2003 EN 361:2002 Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime. Centuri complexe
SR EN 362:2005 EN 362:2004 Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime. Piese de legătură
SR EN 363:2008 EN 363:2008 Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime. Sisteme de oprire a căderii
SR EN 364+AC:1996 EN 364:1992 EN 364:1992/ AC: 1993 Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime. Metode de încercare
SR EN 365:2005
SR EN 365:2005/ AC:2007
EN 365:2004
EN 365:2004/ AC:2006
Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime. Cerințe generale pentru instrucțiuni de utilizare, întreținere, verificare periodică, reparare, marcare și ambalare
SR EN 374-1:2017 EN 374-1:2016 Mănuși de protecție împotriva produselor chimice și microorganismelor periculoase. Partea 1: Terminologie și cerințe de performanță pentru riscuri chimice
SR EN 374-2:2004 EN 374-2:2003 Mănuși de protecție împotriva produselor chimice și microorganismelor  Partea 2: Determinarea rezistenței la penetrare
SR EN 374-3:2004
SR EN 374- 3:2004/ AC:2006
EN 374-3:2003
EN 374-3:2003/ AC:2006
Mănuși de protecție împotriva produselor chimice și microorganismelor Partea 3: Determinarea rezistenței la permeația produselor chimice
SR EN 374-4:2014 EN 374-4:2013 Mănuși de protecție împotriva produselor chimice și microorganismelor Partea 4: Determinarea rezistenței la degradare cu produse chimice
SR EN ISO 374- 5:2017 EN ISO 374-
5:2016
Mănuși de protecție împotriva produselor chimice și microorganismelor periculoase. Partea 5:Terminologie și cerințe de performanță pentru riscuri de microorganisme
SR EN 379+A1:2010 EN 379:2003+A1: 2009 Protecție individuală a ochilor. Filtre de sudură automate
SR EN 381-1:2003 EN 381-1:1993 Îmbrăcăminte de protecție pentru utilizatorii ferăstrăului cu  lanț ținut cu mâna. Partea 1: Banc de încercare pentru încercările la tăiere de către un ferăstrău cu lanț
SR EN 381-2:2003 EN 381-2:1995 Îmbrăcăminte de protecție pentru utilizatorii ferăstrăului cu lanț ținut cu mâna. Partea 2: Metode de încercare pentru protectori ai piciorului
SR EN 381-3:2003 EN 381-3:1996 Îmbrăcăminte de protecție pentru utilizatorii ferăstrăului cu lanț ținut cu mâna. Partea 3: Metode de încercare pentru încălțăminte
SR EN 381-4:2003 EN 381-4:1999 Îmbrăcăminte de protecție pentru utilizatorii ferăstrăului cu lanț ținut cu mâna. Partea 4: Metode de încercare pentru mănușile de protecție împotriva ferăstrăului cu lanț
SR EN 381-5:2003 EN 381-5:1995 Îmbrăcăminte de protecție pentru utilizatorii ferăstrăului cu lanț ținut cu mâna. Partea 5: Cerințe pentru protectori ai piciorului
SR EN 381-7:2003 EN 381-7:1999 Îmbrăcăminte de protecție pentru utilizatorii ferăstrăului cu lanț ținut cu mâna. Partea 7: Cerințe pentru mănușile de protecție împotriva ferăstrăului cu lanț
SR EN 381-8:2003 EN 381-8:1997 Îmbrăcăminte de protecție pentru utilizatorii ferăstrăului cu lanț ținut cu mâna. Partea 8: Metode de încercare a ghetrelor de protecție la utilizarea ferăstrăului cu lanț
SR EN 381-9:2003 EN 381-9:1997 Îmbrăcăminte de protecție pentru utilizatorii ferăstrăului cu lanț ținut cu mâna. Partea 9: Cerințe pentru ghetrele de protecție pentru utilizarea ferăstrăului cu lanț
SR EN 381-10:2003 EN 381-10:2002 Îmbrăcăminte de protecție pentru utilizatorii de ferăstraie cu lanț ținut cu mâna. Partea 10: Metode de încercare pentru haine de protecție
SR EN 381-11:2003 EN 381-11:2002 Îmbrăcăminte de protecție pentru utilizatorii ferăstrăului cu lanț ținut cu mâna. Partea 11: Cerințe pentru haine de protecție
SR EN 388:2017 EN 388:2016 Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice
SR EN 397+A1:2013 EN 397:2012+A1: 2012 Casti de protectie pentru uz industrial
SR EN 402:2004 EN 402:2003 Aparate de protecție respiratorie. Aparate de protecție respiratorie autonome cu circuit deschis cu aer comprimat, cu supapă la cerere, cu mască completă sau ansamblu muștiuc, pentru evacuare. Cerințe, încercări, marcare
SR EN 403[2004]:2004 EN 403:2004 Aparate de protecție respiratorie pentru evacuare. Aparate filtrante cu cagulă pentru evacuarea din incendiu. Cerințe, încercări, marcare
SR EN 404:2005 EN 404:2005 Aparate de protecție respiratorie pentru evacuare. Aparat de auto- salvare cu ansamblu muștiuc cu filtru pentru monoxid de carbon
SR EN 405+A1:2010 EN 405:2001+A1: 2009 Aparate de protecție respiratorie. Semimăști filtrante cu supape împotriva gazelor sau împotriva gazelor și particulelor.
Cerințe, încercări, marcare
SR EN 407:2005 EN 407:2004 Mănuși de protecție împotriva riscurilor termice (căldură și/sau foc)
SR EN 420+A1:2010 EN 420:2003+A1: 2009 Mănuși de protecție. Cerințe generale și metode de încercare
SR EN 421:2010 EN 421:2010 Mănuși de protecție împotriva radiațiilor ionizante și a contaminării radioactive
SR EN 443:2008 EN 443:2008 Căști pentru pompieri în clădiri și alte structure
SR EN 458:2005 EN 458:2004 Protectori individuali împotriva zgomotului. Recomandări pentru selecționare, utilizare, îngrijire și întreținere.
SR EN 464:1998 EN 464:1994 Îmbrăcăminte de protecție împotriva produselor lichide și gazoase inclusiv aerosolilor lichizi și particulelor solide. Metodă de încercare: Determinarea etanșeității combinezoanelor etanșe la gaz (încercare la presiune internă)
SR EN 469:2006
SR EN 469:2006/ A1:2007
SR EN 469:2006/ AC:2007
EN 469:2005
EN 469:2005/ A1:2006
EN 469:2005/ AC:2006
Îmbrăcăminte de protecție pentru pompieri. Cerințe de performanță pentru îmbrăcămintea de protecție pentru lupta împotriva incendiilor
SR EN 510:2002 EN 510:1993 Cerințe pentru îmbrăcămintea de protecție folosită acolo unde există riscul de agățare de părți mobile
SR EN 511:2006 EN 511:2006 Mănuși de protecție împotriva frigului
SR EN 530:2011 EN 530:2010 Rezistența la abraziune a materialului din care este realizată îmbrăcămintea de protecție. Metodă de încercare
SR EN 564:2015 EN 564:2014 Echipament pentru alpinism și escaladare.
Cordelină. Cerințe de securitate și metode de încercare
SR EN 565:2007 EN 565:2006 Echipament pentru alpinism și escaladare.
Chingă. Cerințe de securitate și metode de încercare
SR EN 566:2007 EN 566:2006 Echipament pentru alpinism și escaladare. Bucle de ancorare.
Cerințe de securitate și metode de încercare
SR EN 567:2013 EN 567:2013 Echipament pentru alpinism și escaladare.
Dispozitive de blocare. Cerințe de securitate și metode de încercare
SR EN 568:2016 EN 568:2015 Echipament pentru alpinism și escaladare.
Dispozitive de ancorare în gheață. Cerințe de securitate și metode de încercare
SR EN 569:2007 EN 569:2007 Echipament pentru alpinism și escaladare.
Pitoane. Cerințe de securitate și metode de încercare
SR EN 659:2004+A1:2008
SR EN 659+A1:2008/ AC:2009
EN 659:2003+A1: 2008
EN 659:2003+A1:2008/ AC:2009
Mănuși de protecție pentru pompieri
SR EN 795:2012 EN 795:2012 Echipament de protecție individuală împotriva căderilor de la înălțime.
Dispozitive de ancorare
SR EN 812:2012 EN 812:2012 Căști de protecție de tip ușor pentru industrie
SR EN 813:2009 EN 813:2008 Echipament individual de protecție pentru prevenirea căderilor de la înălțime. Centură scaun
SR EN 863:2003 EN 863:1995 Îmbrăcăminte de protecție. Proprietăți mecanice. Metodă de încercare: Rezistență la perforație
SR EN 892+A1:2017 EN 892:2012
+A1:2016
Echipament de alpinism și escaladă. Corzi dinamice pentru alpinism și escaladă. Cerințe de securitate și metode de încercare
SR EN 893:2011 EN 893:2010 Echipament pentru alpinism și escaladare. Crampoane. Cerințe de securitate și metode de încercare
SR EN 943-1:2016 EN 943-1:2015 Îmbrăcăminte de protecție împotriva produselor chimice periculoase solide, lichide și gazoase, inclusiv aerosoli lichizi și solizi. Partea 1: Cerințe de performanță pentru combinezoanele de protecție chimică etanșe la gaze (Tip 1)
SR EN 943-2:2003 EN 943-2:2002 Îmbrăcăminte de protecție împotriva produselor chimice solide și gazoase, inclusiv aerosoli lichizi și particule solide. Partea 2: Cerințe de performanță pentru combinezoanele de protecție chimică etanșe la gaze (Tip 1) destinate echipelor de salvare (ET)
SR EN 958+A1:2011 EN 958:2006+ A1:2010 Echipament pentru alpinism și escaladare.
Absorbitoare de energie utilizate în Via Ferrata. Cerințe de securitate și metode de încercare
SR EN 960:2006 EN 960:2006 Mulaje de capete utilizate la încercările căștilor de protecție
SR EN 966+A1:2013 EN 966:2012
+A1:2012
Căști pentru sporturi aviatice
SR EN 1073-
1:2000
EN 1073-1:1998 Îmbrăcăminte de protecție împotriva contaminării radioactive.  Partea 1: Cerințe și metode de încercare pentru îmbrăcămintea de protecție ventilată, împotriva contaminării cu particule radioactive
SR EN 1073-
2:2003
EN 1073-2:2002 Îmbrăcăminte de protecție împotriva contaminării radioactive. Partea 2: Cerințe și metode de încercare pentru îmbrăcămintea de protecție neventilată împotriva contaminării radioactive sub formă de particule
SR EN 1077:2008 EN 1077:2007 Căști pentru utilizatori de schiuri alpine și plăci pentru zăpadă
SR EN 1078+A1:2013 EN 1078:2012 + A1:2012 Căști pentru bicicliști și pentru utilizatori de skateboard și de patine cu role
SR EN 1080:2013 EN 1080:2013 Căști de protecție împotriva șocurilor pentru copii mici
SR EN1082-1:2004 EN 1082-1:1996 Îmbrăcăminte de protecție. Mănuși și protectori pentru brațe împotriva tăierii și lovirii cu cuțite de mâna. Partea 1: Mănuși de zale și protectori pentru brațe
SR EN1082-2:2003 EN 1082-2:2000 Îmbrăcăminte de protecție. Mănuși și protectori pentru brațe împotriva tăierilor și loviturilor cuțitelor de mâna. Partea 2: Mănuși și protectori pentru brațe din materiale, altele decât zale
SR EN1082-3:2003 EN 1082-3:2000 Îmbrăcăminte de protecție. Mănuși și protectori pentru brațe împotriva tăierilor și loviturilor cuțitelor de mâna. Partea 3: Încercare la tăiere prin impact pentru țesături, piele și alte materiale
SR EN 1146:2006 EN 1146:2005 Aparate de protecție respiratorie. Aparate de protecție respiratorie izolante autonome cu circuit deschis cu aer comprimat cu cagulă pentru evacuare. Cerințe, încercări, marcare
SR EN 1149-
1:2006
EN 1149-1:2006 Îmbrăcăminte de protecție. Proprietăți electrostatice. Partea 1: Metodă de încercare pentru măsurarea rezistivității de suprafață
SR EN 1149-
2:2003
EN 1149-2:1997 Îmbrăcăminte de protecție. Proprietăți electrostatice. Partea 2: Metodă de încercare pentru măsurarea rezistenței electrice la traversarea materialelor (rezistența verticală)
SR EN 1149-
3:2004
EN 1149-3:2004 Îmbrăcăminte de protecție. Proprietăți electrostatice. Partea 3: Metodă de încercare pentru măsurarea capacității de disipare a sarcinilor
SR EN 1149-
5:2008
EN 1149-5:2008 Îmbrăcăminte de protecție. Proprietăți electrostatice. Partea 5: Cerințe de performanță pentru materiale și cerințe de proiectare
SR EN 1150:2003 EN 1150:1999 Îmbrăcăminte de protecție. Îmbrăcăminte avertizoare pentru utilizări neprofesionale. Metode de încercare și cerințe
SR EN 1385:2012 EN 1385:2012 Căști de protecție utilizate la caiac- canoe și pentru sporturi practicate pe cursuri de apă repezi
SR EN 1486:2008 EN 1486:2007 Îmbrăcăminte de protecție pentru pompieri. Metode de încercare și
cerințe pentru îmbrăcămintea reflectorizantă pentru operațiile speciale de luptă împotriva incendiului
SR EN 1497:2008 EN 1497:2007 Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime. Centuri pentru salvare
SR EN 1621-
1:2013
EN 1621-1:2012 Îmbrăcăminte de protecție împotriva șocurilor mecanice, pentru motocicliști. Partea 1: Protectori împotriva șocurilor pentru încheieturile membrelor motocicliștilor. Cerințe și metode de încercare
SR EN 1621-
2:2014
EN 1621-2:2014 Îmbrăcăminte de protecție împotriva șocurilor mecanice, pentru motocicliști. Partea 2: Protectori ai spatelui. Cerințe și metode de încercare
SR EN 1731:2007 EN 1731:2006 Protecția individuală a ochiului. Protectori ai ochilor și feței
SR EN 1809 + A1:2016 EN 1809:2014 + A1:2016 Echipament de scufundare. Dispozitive gonflabile pentru echilibrare. Cerințe funcționale și de securitate, metode de încercare
SR EN 1827+A1:2009 EN 1827:1999+A1:
2009
Aparate de protecție respiratorie. Semi- măști fără supape de inspirație și cu filtre demontabile, împotriva gazelor, împotriva gazelor și particulelor sau numai împotriva particulelor. Cerințe, încercări, marcare
SR EN 1868:2003 EN 1868:1997 Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime. Lista termenilor echivalenți
SR EN 1891:2003 EN 1891:1998 Echipament individual de protecție pentru prevenirea căderilor de la înălțime. Corzi cu miez cu coeficient redus de alungire
SR EN 1938:2011 EN 1938:2010 Protecția individuală a ochilor. Ochelari- mască pentru utilizatorii de motociclete și motorete
SR EN ISO 4869-2: 1997
SR EN ISO 4869-2: 1997/ AC:2007
EN ISO 4869-2:1995
EN ISO 4869-2: 1995/ AC:2007
Acustică. Protectori individuali împotriva zgomotului. Partea 2: Estimarea nivelurilor de presiune acustică ponderate A în cazul utilizării protectorilor individuali împotriva zgomotului (ISO 4869-2:1994)
SR EN ISO 4869-3: 2007 EN ISO 4869-3:2007 Acustică. Protectori individuali împotriva zgomotului. Partea 3: Măsurarea pierderii prin inserție a antifoanelor externe utilizând un dispozitiv de încercare acustică (ISO 4869-3:2007)
SR EN ISO 6529: 2003 EN ISO 6529:2001 Îmbrăcăminte de protecție. Protecție împotriva produselor chimice. Determinarea rezistenței la permeația lichidelor și gazelor a materialelor utilizate pentru confecționarea îmbrăcămintei de protective (ISO 6529:2001)
SR EN ISO 6530:2005 EN ISO 6530:2005 Îmbrăcăminte de protecție. Protecție împotriva substanțelor chimice lichide. Metodă de încercare a rezistenței materialelor la penetrarea de către lichide (ISO 6530:2005)
SR EN ISO 6942:2003 EN ISO 6942:2002 Îmbrăcăminte de protecție. Protecție împotriva căldurii și a focului. Metodă de încercare: Evaluarea materialelor și a ansamblurilor de materiale expuse la o sursă de căldură radiant (ISO 6942:2002)
SR EN ISO 9151:2017 EN ISO 9151:2016 Îmbrăcăminte de protecție împotriva căldurii și flăcărilor. Determinarea transmisiei căldurii la expunerea la flacără
SR EN ISO 9185: 2007 EN ISO 9185:2007 Îmbrăcăminte de protecție. Evaluarea rezistenței materialelor la împroșcarea cu metal topit (ISO 9185:2007)
SR EN ISO 10256:2004 EN ISO 10256: 2003 Protecție pentru cap și față pentru utilizare la hochei pe gheață (ISO 10256:2003)
SR EN ISO 10819:2013 EN ISO 10819:2013 Vibrații și șocuri mecanice. Vibrații mână-braț.  Măsurarea și evaluarea factorului de transmitere a vibrațiilor de la mănușă la palmă (ISO 10819:2013)
SR EN ISO 10862:2009 EN ISO 10862:2009 Nave mici. Sistem de eliberare rapidă pentru harnașamente de trapeză (ISO 10862:2009)
SR EN ISO 11611:2015 EN ISO 11611:2015 Îmbrăcăminte de protecție utilizată la activități de sudură și tehnici conexe (ISO 11611:2015)
SR EN ISO 11612:2015 EN ISO 11612:2015 Îmbrăcăminte de protecție. Îmbrăcăminte de protecție împotriva căldurii și a flăcărilor. Cerințe de performanță minimale (ISO 11612:2015)
SR EN 12021:2014 EN 12021:2014 Aparate de protecție respiratorie. Gaze comprimate pentru aparat de protecție respiratorie
SR EN 12083: 2003 SR EN 12083/ AC:2003 EN 12083:1998
EN 12083:1998/ AC:2000
Aparate de protecție respiratorie. Filtre cu furtunuri respiratorii (filtre nemontate pe mască). Filtre împotriva particulelor, filtre împotriva gazelor și filtre combinate. Cerințe, încercări, marcare
SR EN ISO 12127- 1:2016 EN ISO 12127-1: 2015 Îmbrăcăminte de protecție împotriva căldurii și a focului. Determinare transmisie termică de contact prin îmbrăcămintea de protecție sau materialele sale. Partea 1: Căldura de contact produsă de un cilindru de încălzire (ISO 12127-1:2015)
SR EN ISO 12127-2: 2008 EN ISO 12127-2: 2007 Îmbrăcăminte de protecție împotriva căldurii și a focului. Determinare transmisie termică de contact prin îmbrăcămintea de protecție sau materialele sale constituente. Partea 2: Metodă de încercare care utilizează transmisia termică de contact produsă de mici cilindri picurători (ISO 12127-2:2007)
SR EN 12270:2014 EN 12270:2013 Echipament pentru alpinism și escaladare. Pioleți. Cerințe de securitate și metode de încercare
SR EN 12275:2013 EN ISO 12275:2013 Echipament pentru alpinism și escaladă. Piese de legătură. Cerințe de securitate și metode de încercare
SR EN 12276:2014 EN 12276:2013 Echipament de alpinism și escaladă. Ancore mecanice. Cerințe de securitate și metode de încercare
SR EN 12277:2016 EN 12277:2015 Echipament de alpinism și escaladare. Centură complexă. Cerințe de securitate și metode de încercare
SR EN 12278:2007 EN 12278:2007 Echipament de alpinism și escaladare. Scripeți. Cerințe de securitate și metode de încercare
SR EN ISO 12311:2014 EN ISO 12311:2013 Echipament individual de protecție. Metode de încercare pentru ochelari de soare și articole asociate (ISO 12311:2013)
SR EN ISO 12312- 1:2014 EN ISO 12312-1:2013 Protecția ochilor și a feței. Ochelari de soare și articole asociate. Partea 1: Ochelari de soare pentru uz general (ISO 12312-1:2013)
SR EN ISO 12312- 2:2015 EN ISO 12312-2:2015 Protecția ochilor și a feței. Ochelari de soare și articole asociate. Partea 2: Filtre pentru observarea direct a soarelui (ISO 12312-2:2015)
SR EN ISO 12401:2010 EN ISO 12401:2009 Nave mici. Centuri de securitate și suporturi de asigurare pentru punte. Cerințe de securitate și metode de încercare (ISO 12401:2009)
SR EN ISO 12402-2: 2007 SR EN ISO 12402-2: 2007/ A1:2010 EN ISO 12402-2: 2006
EN ISO12402-2: 2006/ A1:2010
Echipament individual de plutire. Partea 2: Veste de salvare, nivel de performanță 275. Cerințe de securitate (ISO 12402-2:2006)
SR EN ISO 12402-3: 2007 SR EN ISO 12402-3: 2007/ A1:2010 EN ISO 12402-3: 2006
EN ISO 12402-3: 2006/ A1:2010
Echipament individual de plutire. Partea 3: Veste de salvare, nivel de performanță 150. Cerințe de securitate (ISO 12402-3:2006)
SR EN ISO 12402-4: 2007 SR EN ISO 12402-4: 2007/ A1:2010 EN ISO 12402-4: 2006
EN ISO 12402-4: 2006/ A1:2010
Echipament individual de plutire. Partea 4: Veste de salvare, nivel de performanță 100. Cerințe de securitate (ISO 12402-4:2006)
SR EN ISO 12402-5:2007
SR EN ISO 12402-5:2007/ A1:2010
SR EN ISO 12402-5:2007/ AC: 2007
EN ISO 12402-5:2006
EN ISO 12402-5:2006/ A1:2010
EN ISO 12402-5:2006/ AC: 2006
Echipament individual de plutire. Partea 5: Echipament ajutător pentru plutire (nivel 50). Cerințe de securitate (ISO 12402-5:2006)
SR EN ISO 12402-6:2007
SR EN ISO 12402-6:2007/ A1:2010
EN ISO 12402-6:2006
EN ISO 12402-6:2006/ A1:2010
Echipament individual de plutire. Partea 6: Veste de salvare și echipament ajutător de plutire pentru utilizări speciale. Cerințe de securitate și metode de încercare complementare (ISO 12402-6:2006)
SR EN ISO 12402-8:2006
SR EN ISO 12402-8:2006/ A1:2011
EN ISO 12402-8:2006
EN ISO 12402-8:2006/ A1:2011
Echipament individual de plutire. Partea 8: Accesorii. Cerințe de securitate și metode de încercare (ISO
12402-6:2006)
SR EN ISO 12402-9: 2007
SR EN ISO 12402-9:2007/ A1:2011
EN ISO 12402-9:2006
EN ISO 12402-9:2006/ A1:2011
Echipament individual de plutire. Partea 9: Metode de încercare
SR EN ISO 12402-10:2006 EN ISO 12402-10:2006 Echipament individual de plutire Partea 10: Alegerea și aplicațiile echipamentului individual de plutire și ale altor echipamente relevante
SR EN 12477:2003
SR EN 12477: 2003/A1:2005
EN 12477:2001
EN 12477:2001/ A1: 2005
Mănuși de protecție pentru sudori
SR EN 12492:2012 EN 12492:2012 Echipament de alpinism și escaladare. Căști pentru alpiniști. Cerințe de securitate și metode de încercare
SR EN 12628:2003 SR EN 12628:2003/AC: 2003 EN12628:1999

EN 12628:1999/ AC:2000

Accesorii de plonjare.Echipamente combinate ajutătoare pentru plutire și salvare. Cerințe funcționale și de
securitate, metode de încercare
SR EN12841: 2007 EN 12841:2006 Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime. Sistem de acces cu corzi. Dispozitive de reglare a corzii
SR EN 12941:2004
SR EN
12941:2004/
A1:2004
SR EN
12941:2004/
A2:2009
EN 12941:1998
EN 12941:1998/
A1: 2003
EN 12941:1998/
A2: 2008
Aparate de protecție respiratorie. Aparate filtrante cu ventilație asistată, cu cască sau cagulă. Cerințe, încercări, marcare
SR EN 12942: 2004
SR EN12942: 2004/A1:2004
SR EN 12942: 2004/A2:2009
EN 12942:1998
EN 12942:1998/ A1:2002
EN 12942:1998/ A2:2008
Aparate de protecție respiratorie. Aparate filtrante cu ventilație asistată, cu măști complete, semi- măști sau sferturi de mască. Cerințe, încercări, marcare
SR EN 13034+A1: 2010 EN 13034:2005+A1:2009 Îmbrăcăminte de protecție împotriva produselor chimice. Cerințe de performanță pentru îmbrăcămintea de protecție chimică care prezintă o protecție limitată împotriva produselor chimice lichide (echipamente de tip 6 și tip PB [6])
SR EN 13061:2010 EN 13061:2009 Îmbrăcăminte de protecție.Protectori de tibie
pentru jucătorii de fotbal. Cerințe și metode de încercare
SR EN 13087-1:2003
SR EN 13087-1:2003/ A1:2003
EN13087-1:2000
EN 13087-1: 2000/ A1: 2001
Căști de protecție. Metode de încercare. Partea 1: Condiții și condiționare
SR EN13087-2:2012 EN13087-2:2012 Căști de protecție. Metode de încercare. Partea 2: Absorbția șocurilor
SR EN 13087-3:2003
SR EN 13087-3:2003/ A1:2003
EN13087-3:2000
EN 13087-3: 2000/ A1: 2001
Căști de protecție. Metode de încercare. Partea 3: Rezistență la penetrație
SR EN13087-4:2012 EN13087-4:2012 Căști de protecție. Metode de încercare. Partea 4: Eficiența sistemului de retenție
SR EN13087-5:2012 EN13087-5:2012 Căști de protecție. Metode de încercare. Partea 5: Rezistența sistemului de retenție
SR EN 13087-6:2012 EN13087-6:2012 Căști de protecție. Metode de încercare. Partea 6: Câmp visual
SR EN 13087-7:2003
SR EN 13087-7:2003/ A1:2003
EN13087-7:2000
EN 13087-7:2000/ A1:2001
Căști de protecție. Metodă de încercare. Partea 7: Rezistență la flacără
SR EN 13087-8:2003
SR EN 13087-8:2003/ A1:2005
EN13087-8:2000
EN13087- 8:2000/A1: 2005
Căști de protecție. Metode de încercare. Partea 8: Proprietăți electrice
SR EN13087-10:2012 EN13087-10:2012 Căști de protecție. Metode de încercare. Partea 10: Rezistență la căldură radiantă
SR EN 13089:2011 EN 13089:2011 Echipament de alpinism și escaladare. Instrumente pentru gheață. Cerințe de securitate și metode de încercare
SR EN 13138-1:2009 EN 13138-1:2008 Dispozitive ajutătoare la plutire pentru învățarea înotului. Partea 1: Cerințe de securitate și metode de încercare pentru dispozitive ajutătoare la plutire purtate pe corp
SR EN 13158:2009 EN 13158: 2009 Îmbrăcăminte de protecție. Haine, veste de protecție și protectori ai umerilor pentru călăreți. Cerințe și metode de încercare
SR EN 13178:2003 EN 13178:2000 Protecție individuală a ochilor. Protectori ai ochilor destinați utilizatorilor de snowmobile
SR EN 13274-1:2003 EN 13274-1:2001 Aparate de protecție respiratorie. Metode de încercare. Partea 1: Determinarea fugii spre interior și a fugii totale spre interior
SR EN 13274-2:2003 EN
13274-2:2001
Aparate de protecție respiratorie. Metode de încercare. Partea 2: Încercări practice de performanță
SR EN 13274-3: 2003 EN
13274-3:2001
Aparate de protecție respiratorie. Metode de încercare. Partea 3: Determinarea rezistenței respiratorii
SR EN 13274-4: 2003 EN
13274-4:2001
Aparate de protecție respiratorie. Metode de încercare. Partea 4: Încercări la flacără
SR EN 13274-5: 2003 EN
13274-5:2001
Aparate de protecție respiratorie. Metode de încercare. Partea 5: Condiții climatice
SR EN 13274-6: 2003 EN
13274-6:2001
Aparate de protecție respiratorie. Metode de încercare. Partea 6: Determinarea conținutului de dioxid de carbon în aerul inhalat
SR EN 13274-7: 2008 EN
13274-7:2008
Aparate de protecție respiratorie. Metode de încercare. Partea 7: Determinarea penetrației filtrelor de particule
SR EN 13274-8: 2003 EN
13274-8:2002
Aparate de protecție respiratorie. Metode de încercare. Partea 8: Determinarea colmatării cu pulbere de dolomită
SR EN 13277-1: 2004 EN
13277-1:2000
Echipament de protecție pentru artele marțiale. Partea 1: Cerințe și metode de încercare generale
SR EN 13277-2: 2004 EN
13277-2:2000
Echipament de protecție pentru artele marțiale. Partea 2: Cerințe și metode de încercare suplimentare referitoare la protectori pentru genunchi, protectori de tibie și protectori de antebraț
SR EN 13277-3:2014 EN
13277-3:2013
Echipament de protecție pentru artele marțiale. Partea 3: Cerințe și metode de încercare suplimentare pentru protectori ai bustului
SR EN  13277-4: 2003
SR EN 13277-4: 2003/ A1:2007
EN  13277-4:2001
EN 13277-4:2001/ A1: 2007
Echipament de  protecție pentru  artele marțiale. Partea 4: Cerințe suplimentare și metode de încercare privind protectori ai capului
SR EN 13277-5: 2003 EN 13277-5:2002 Echipament de protecție pentru artele marțiale. Partea 5: Cerințe suplimentare și metode de încercare pentru protectorii genitali și protectorii abdominali
SR EN 13277-6:2004 EN 13277-6:2003 Echipament de protecție pentru artele marțiale. Partea 6: Cerințe suplimentare și metode de încercare pentru protectori de piept pentru femei
SR EN 13277-7:2009 EN 13277-7:2009 Echipament de protecție pentru artele marțiale. Partea 7: Cerințe și metode de încercare complementare pentru protectori de mână și picior
SR EN ISO 13287:2013 EN ISO 13287:2012 Echipament de protecție individuală. Încălțăminte. Metodă de încercare pentru determinarea rezistenței la alunecare (ISO 13287:2012)
SR EN 13356: 2003 EN 13356:2001 Accesorii de vizualizare pentru uz neprofesional. Metode de încercare și cerințe
SR EN 13484:2012 EN 13484:2012 Căști pentru utilizatorii de săniuțe
SR EN 13546+A1: 2007 EN 13546:2002+A1:2007 Îmbrăcăminte de protecție. Protectori ai mâinii, brațului, pieptului, abdomenului, gambei, piciorului și organelor genitale pentru portarii de hochei pe iarbă și protectori ai tibiei pentru jucătorii de hochei pe iarbă. Cerințe și metode de încercare
SR EN 13567+A1: 2007 EN 13567:2002+A1:2007 Îmbrăcăminte de protecție. Protectori ai mâinii, brațului, pieptului, abdomenului, gambei, organelor genitale și feței pentru scrimeri. Cerințe și metode de încercare
SR EN 13594:2016 EN 13594:2015 Mănuși de protecție pentru motocicliști. Cerințe și metode de încercare
SR EN 13595-1:2003 EN 13595-1: 2002 Îmbrăcăminte de protecție pentru motocicliști profesioniști. Haine, pantaloni și combinezoane sau combinații din două piese. Partea 1: Cerințe generale
SR EN13595-2:2003 EN 13595-2: 2002 Îmbrăcăminte de protecție pentru motocicliști profesioniști. Haine, pantaloni și combinezoane sau combinații din două piese. Partea 2: Metoda de încercare pentru determinarea rezistenței la abraziune prin impact
SR EN 13595-3:2003 EN 13595-3: 2002 Îmbrăcăminte de protecție pentru motocicliști profesioniști. Haine, pantaloni și combinezoane sau combinații din două piese. Partea 3: Metode de încercare pentru determinarea rezistenței la pleznire
SR EN 13595-4:2003 EN 13595-4:2002 Îmbrăcăminte de protecție pentru motocicliști profesioniști. Haine, pantaloni și combinezoane sau combinații din două piese. Partea 4: Metoda de încercare pentru determinarea rezistenței la tăiere prin impact
SR EN 13634:2011 EN 13634:2010 Încălțăminte de protecție pentru motocicliști. Cerințe și metode de încercare
SR EN ISO 13688:2013 EN ISO 13688:2013 Îmbrăcăminte de protecție. Cerințe generale (ISO 13688:2013)
SR EN 13781:2012 EN 13781:2012 Căști de protecție pentru conducătorii și pasagerii snowmobilelor și boburilor
SR EN 13794:2003 EN 13794:2002 Aparate de protecție respiratorie. Aparate de protecție respiratorie izolante, autonome, cu circuit închis pentru evacuare. Cerințe, încercări, marcare
SR EN 13819-1:2004 EN 13819-1:2002 Protectori individuali împotriva zgomotului. Încercare. Partea 1: Metode de încercări fizice
SR EN 13819-2:2004 EN 13819-2:2002 Protectori individuali împotriva zgomotului. Încercare. Partea 2: Metode de încercări acustice
SR EN 13832-1:2007 EN 13832-1:2006 Incălțăminte de protecție împotriva produselor chimice. Partea 1: Terminologie și metode de încercare
SR EN 13832-2:2007 EN 13832-2:2006 Incălțăminte de protecție împotriva produselor chimice. Partea 2: Cerințe pentru încălțămintea
rezistentă la produse chimice în condiții de laborator
SR EN 13832-3:2007 EN 13832-3:2006 Incălțăminte de protecție împotriva produselor chimice. Partea 3: Cerințe pentru încălțămintea de protecție cu rezistență mare la produse chimice în condiții de laborator
SR EN 13911:2004 EN 13911:2004 Îmbrăcăminte de protecție pentru pompieri. Cerințe și metode de încercare pentru cagule de protecție împotriva focului, pentru pompieri
SR EN 13921:2007 EN 13921:2007 Echipament individual de protecție. Principii ergonomice
SR EN 13949:2003 EN 13949:2003 Echipament respiratoriu. Aparate de scufundare autonome cu circuit deschis pentru utilizare cu Nitrox și oxigen comprimat.
Cerințe, încercare, marcare
SR EN ISO  13982-1: 2005
SR EN ISO 13982-1: 2005/ A1:2011
EN ISO 13982-1:2004
EN ISO 13982-1:2004/ A1:2010
Îmbrăcăminte de protecție pentru utilizare împotriva particulelor solide. Partea 1: Cerințe de
performanță pentru îmbrăcămintea de protecție împotriva substanțelor chimice, care asigură protecție întregului corp împotriva particulelor solide transportate de aer (îmbrăcăminte tip 5) (ISO 13982-
1:2004)
SR EN ISO 13982-2:2005 EN ISO 13982-2:2004 Îmbrăcăminte de protecție pentru utilizare împotriva particulelor solide. Partea 2: Metoda de încercare pentru determinarea fugii spre interiorul costumului a aerosolilor de particule fine (ISO 13982-2:2004)
SR EN ISO 13995:2003 EN ISO 13995:2000 Îmbrăcăminte de protecție. Proprietăți mecanice. Metoda de încercare pentru determinarea rezistenței la perforare și sfâșiere dinamică (ISO 13955:2000)
SR EN ISO 13997:2003
SR EN ISO 13997:2003/ AC:2004
EN ISO 13997:1999
EN ISO 13997:1999/ AC:2000
Îmbrăcăminte de protecție. Proprietăți mecanice. Determinarea rezistenței materialelor la tăiere cu obiecte tăioase(ISO 13997:1999)
SR EN ISO 13998:2003 EN ISO 13998:2003 Îmbrăcăminte de protecție. Șorțuri, pantaloni și haine de protecție împotriva tăierilor și loviturilor cuțitului de mână (ISO 13998:2003)
SR EN 14021:2004 EN 14021:2003 Apărători împotriva impactului cu pietre pentru motociclism pe teren accidentat destinate a proteja motocicliștii de pietre și alte obiecte mici. Cerințe și metode de încercare
SR EN 14052+A1:2013 EN 14052:2012+A1:2012 Căști de protecție de înaltă performanță pentru industrie
SR EN 14058:2004 EN 14058:2004 Îmbrăcăminte de protecție. Articole de îmbrăcăminte de protecție utilizate în medii cu temperaturi scăzute
SR EN ISO 14116:2015 EN ISO 14116:2015 Îmbrăcăminte de protecție. Protecție împotriva căldurii și flăcărilor. Materiale, ansambluri de
materiale și îmbrăcăminte cu propagare limitată a flăcării (ISO 14116:2015)
SR EN 14120 +A1:2007 EN 14120:2003 +A1:2007 Îmbrăcăminte de protecție. Protectori pentru încheietura mâinii, palmă, genunchi și cot pentru utilizatorii de echipament de sport cu role. Cerințe și metode de încercare
SR EN 14126:2004
SR EN14126:2004/ AC:2005
EN 14126:2003
EN 14126:2003/AC:2004
Îmbrăcăminte de protecție. Cerințe de performanță și metode de încercare pentru îmbrăcăminte de protecție împotriva agenților infecțioși
SR EN 14143:2013 EN 14143:2013 Echipament respiratoriu. Aparate de scufundare autonome cu circuit închis
SR EN 14225-1:2005 EN 14225-1:2005 Îmbrăcăminte pentru scufundare. Costume izoterme. Partea 1: Cerințe și metode de încercare
SR EN 14225-2:2005 EN 14225-2:2005 Îmbrăcăminte pentru scufundare. Partea 2: Costume etanșe. Cerințe și metode de încercare
SR EN 14225-3:2005 EN 14225-3:2005 Îmbrăcăminte pentru scufundare. Partea 3: Îmbrăcăminte cu sisteme active de încălzire sau de răcire (ansambluri). Cerințe și metode de încercare
SR EN 14225-4:2005 EN 14225-4:2005 Îmbrăcăminte pentru scufundare. Partea 4: Îmbrăcăminte pentru scufundare la presiune atmosferică.
Cerințe referitoare la factorul uman și metode de încercare
SR EN 14325:2004 EN 14325:2004 Îmbrăcăminte de protecție împotriva produselor chimice. Metode de încercare și clasificarea performanțelor materialelor, cusăturilor, legăturilor și ansamblurilor îmbrăcămintei de protecție chimică
SR EN 14328:2005 EN 14328:2005 Îmbrăcăminte de protecție. Mănuși și protectori ai brațelor împotriva tăierilor cu cuțite electrice. Cerințe și metode de încercare
SR EN 14360:2004 EN 14360:2004 Îmbrăcăminte de protecție împotriva ploii. Metodă de încercare pentru îmbrăcăminte de gata. Impact la precipitații puternice
SR EN 14387+A1:2008 EN 14387:2004+A1: 2008 Aparate de protecție respiratorie. Filtre împotriva gazelor și filtre combinate.Cerințe, încercări, marcare
SR EN 14404+A1:2010 EN 14404:2004+A1:2010 Echipament individual de protecție. Protecția genunchiului pentru lucrări în genunchi
SR EN 14435:2005 EN 14435:2004 Aparate de protecție respiratorie. Aparate de protecție respiratorie izolante autonome cu circuit deschis, cu aer comprimat cu semimască proiectate exclusiv pentru utilizare la presiune pozitivă. Cerințe, încercări, marcare
SR EN 14458:2005 EN 14458:2004 Echipamente de protecție a ochilor. Ecrane faciale și viziere pentru cășt pentru pompieri și de protecție de înaltă performanța pentru industrie, utilizate de pompieri, serviciile de ambulanță și de urgență
SR EN ISO 14460:2003
SR EN ISO 14460:2003/ A1:2003
SR EN ISO 14460:2003/ AC:2003
EN ISO 14460:1999
EN ISO 14460:1999/ A1:2002
EN ISO 14460:1999/ AC:1999
Protecție împotriva căldurii și focului.
Îmbrăcăminte de protecție pentru piloții de automobile.
Cerințe de performanță și metode de încercare
SR EN 14529:2006 EN 14529:2005 Aparate de protecție respiratorie - Aparate de protecție respiratorie izolante autonome cu circuit deschis, cu aer comprimat, cu semimască cu supapă la cerere la prima inspirație, cu presiune pozitivă, numai pentru evacuare. Cerințe, încercări, marcare
SR EN 14593-1:2005 EN 14593-1:2005 Aparate de protecție respiratorie. Aparate de protecție respiratorie izolante autonome cu aducție de aer comprimat cu supapă la cerere. Partea 1: Aparat cu mască completă. Cerințe, încercări, marcare
SR EN 14593-2:2005
SR EN 14593-2:2005/ AC:2006
EN 14593-2:2005
EN 14593-2:2005/ AC:2005
Aparate de protecție respiratorie. Aparate de protecție respiratorie izolante cu aducție de aer comprimat cu supapă la cerere. Partea 2: Aparat cu semimască cu presiune pozitivă. Cerințe, încercări, marcare
SR EN 14594:2005
SR EN 14594:2005/ AC:2006
EN 14594:2005
EN 14594:2005/ AC:2005
Aparate de protecție respiratorie. Aparate de protecție respiratorie izolante cu aducție de aer comprimat cu debit continuu. Cerințe, încercări, marcare
SR EN 14605+A1:2010 EN 14605:2005+A1:2009 Îmbrăcăminte de protecție împotriva produselor chimice lichide. Cerințe de performanță pentru îmbrăcămintea ale cărei elemente de legătură sunt etanșe la lichide (Tip 3) sau la pulverizări (Tip 4), inclusiv articole de îmbrăcăminte care protejează numai anumite părți ale corpului (Tip PB[3] și Tip PB[4])
SR EN 14786:2006 EN 14786:2006 Îmbrăcăminte de protecție. Determinarea rezistenței la penetrarea de către substanțe chimice pulverizate, emulsii și dispersii. Încercare la pulverizare
SR EN ISO 14877:2003 EN ISO 14877:2002 Îmbrăcăminte de protecție pentru operații de proiectare a abrazivilor granulari
SR EN ISO 15025:2003 EN ISO 15025:2002 Îmbrăcăminte de protecție. Protecție împotriva căldurii și flăcărilor. Metoda de încercare pentru propagarea limită a flăcării (ISO 15025:2000)
SR EN ISO 15027- 1:2013 EN ISO 15027- 1:2012 Costume de protecție termică în caz de imersie. Partea 1: Costume purtate permanent, cerințe care includ securitatea (ISO 15027-1:2012)
SR EN ISO 15027- 2:2013 EN ISO 15027- 2:2012 Costume de protecție termică în caz de imersie. Partea 2: Costume purtate în caz de urgență, cerințe care includ securitatea (ISO 15027-2:2012)
SR EN ISO 15027- 3:2013 EN ISO 15027- 3:2012 Costume de protecție termică în caz de imersie. Partea 3: Metode de încercare (ISO 15027-3:2012)
SR EN 15090:2012 EN 15090:2012 Încălțăminte pentru pompieri
SR EN 15151-1:2013 EN 15151-1:2012 Echipament pentru alpinism și escaladare. Dispozitive de frânare. Partea 1: Dispozitive de frânare cu blocare asistată manual, cerințe de securitate și metode de încercare
SR EN 15333-1:2008
SR EN 15333-1:2008/ AC:2010
EN 15333-1:2008
EN 15333-1:2008/ AC:2009
Echipament respiratoriu. Aparate de scufundare cu alimentare de gaz comprimat de la suprafață, tip ombilical, cu circuit deschis. Partea 1: Aparat la cerere
SR EN 15333-2:2009 EN 15333-2:2009 Echipament respiratoriu. Aparate de scufundare cu alimentare de gaz comprimat de la suprafață, tip ombilical, cu circuit deschis. Partea 2: Aparate cu debit continuu
SR EN 15613:2009 EN 15613:2008 Genunchiere și cotiere de protecție pentru sporturi de sală. Cerințe de securitate și metode de încercare
SR EN 15614:2007 EN 15614:2007 Îmbrăcăminte de protecție pentru pompieri. Metode de încercare de laborator și cerințe de performanță pentru îmbrăcămintea purtată în timpul luptei contra focului în spații naturale deschise
SR EN ISO 15831:2004 EN ISO 15831:2004 Îmbrăcăminte. Efecte fiziologice. Măsurarea izolației termice cu ajutorul unui manechin termic (ISO 15831:2004)
SR EN 16027:2012 EN 16027:2011 Îmbrăcăminte de protecție. Mănuși cu efect de protecție pentru portarii echipelor de fotbal
SR EN 16350:2014 EN 16350:2014 Mănuși de protecție. Proprietăți electrostatice
SR EN 16473:2014 EN 16473:2014 Căști pentru pompieri. Căști pentru operațiuni tehnice de salvare
SR EN ISO 17249:2014
SR EN ISO 17249:2014/AC:2014
EN ISO 17249:2013
EN ISO 17249:2013/AC: 2014
Încălțăminte de securitate rezistentă la tăiere cu ferăstrău cu lanț (ISO 17249:2012)
SR EN ISO 17491-3:2009 EN ISO 17491-3:2008 Îmbrăcăminte de protecție. Metode de încercare pentru îmbrăcăminte de protecție împotriva produselor chimice. Partea 3: Determinarea rezistenței la penetrare cu jet de lichid (încercare la jet) (ISO 17491-3:2008)
SR EN ISO 17491-4:2009 EN ISO 17491-4:2008 Îmbrăcăminte de protecție. Metode de încercare pentru îmbrăcăminte de protecție împotriva produselor chimice. Partea 4: Determinarea rezistenței prin pulverizarea unui lichid (încercare la ceață) (ISO 17491-4:2008)
SR EN ISO 20344:2012 EN ISO 20344:2011 Echipament individual de protecție. Metode de încercare pentru încălțăminte (ISO 20344:2011)
SR EN ISO 20345:2012 EN ISO 20345:2011 Echipament individual de protecție, încălțăminte de securitate (ISO 20345:2011)
SR EN ISO 20346:2014 EN ISO 20346:2014 Echipament individual de protecție. Încălțăminte de protecție. (ISO 20346:2014)
SR EN ISO 20347:2012 EN ISO 20347:2012 Echipament individual de protecție. Încălțăminte de lucru (ISO 20347:2012)
SR EN ISO 20349:2011 EN ISO 20349:2010 Echipament individual de protecție. Încălțăminte de protecție împotriva riscurilor termice și proiecțiilor de metal topit așa cum sunt întâlnite în topitorii și în operațiile de sudură. Cerințe și metode de încercare (ISO 20349:2010)
SR EN ISO 20471:2013
SR EN ISO 20471:2013/ A1:2017
EN ISO 20471:2013
EN ISO 20471:2013/A1: 2016
Îmbrăcăminte de  mare vizibilitate.  Metode de  încercare și  cerințe (ISO  20471:2013)
SR EN 24869-1:1998 EN 24869-1:1992 Acustică. Protectori individuali împotriva zgomotului. Metoda subiectivă de măsurare a atenuării acustice
SR EN 50286:2003 EN 50286:1999 Îmbrăcăminte electroizolantă de protecție pentru instalații de joasă tensiune
SR EN 50321:2003 EN 50321:1999 Încălțăminte electroizolantă pentru lucrări în instalații de joasă tensiune
SR EN 50365:2003 EN 50365:2002 Căști electroizolante pentru utilizare în instalații de joasă tensiune
SR EN 60743:2003
SR EN 60743:2003/A1:20 08
EN 60743:2001
EN 60743:2001/ A1:2008
IEC 60743:2001/ A1:2008
Lucrări sub  tensiune.  Terminologie  pentru scule,  echipamente și  dispozitive IEC  60743:2001
SR EN 60895:2005 EN 60895:2003 Lucrări sub tensiune. Îmbrăcăminte conductoare pentru utilizare la tensiuni nominale până la 800 kV în curent alternativ și + 600 kV în curent continuu IEC#IEC 60895:2002 (Modificat)
SR EN 60903:2005 EN 60903:2003 Lucrări sub tensiune. Mănuși de material electroizolant IEC#IEC 60903:2003 (Modificat)
TOP